Súkromná SOŠ Johannes Senio Service, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava

Súkromná SOŠ Johannes Senio Service, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava

Lachova 1
85103 Bratislava
IČO: 30849934

Informácie o inštitúcii Súkromná SOŠ Johannes Senio Service, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava

Denné štúdium

 

Informácie k novému modernému študijnému odboru

(denná forma)

Dňa 26.8.2004 bola slávnostne otvorená Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service  na ul. M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava - Petržalka. Dňa 6. septembra 2004 začali  prví študenti navštevovať  denné 3 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. Od roku 2006/2007 prví absolventi po maturite sú v praxi. 

 

  S t a r o s t l i v o s ť   o    s e n i o r o v – 7667 6 00

 

Nový študijný odbor je určený pre dievčatá a chlapcov. Podmienka prijatia:

úplné stredné vzdelanie ukončené  maturitnou skúškou alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Štúdium je v súčasnosti bezplatné.

Študijný odbor  pripravuje absolventov  na prácu s ľuďmi – seniormi  v zariadeniach sociálnych služieb.  Tiež aj na individuálnu starostlivosť o klienta v domácnosti.

 

Študenti  získajú odborné vedomosti, zručnosti v oblasti sociálnej starostlivosti, opatrovateľstve a ošetrovaní  zdravého a chorého klienta. Oboznámia sa s  plánovaním, organizovaním, riadením  aktivít seniora, ktoré podporujú jeho záujmy, psychickú a fyzickú aktivitu. Starostlivosť o seniorov je zameraná nielen na odborné zručnosti v opatrovateľských úkonoch, ale aj na etický a citlivý individuálny prístup k seniorovi, na empatiu a humanizmus.

 

Príprava  pozostáva z dvoch častí:

Všeobecná príprava je  zameraná na odbornú terminológiu, odborné predmety,  základy kresťanstva, pohybové zručnosti, telesnú kondíciu.

 Odborná príprava je zameraná na získanie  zručností  opatrovať klienta a samostatne poskytovať opatrovateľské  služby v domácnosti  klienta.

 

   Diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium

 

  Dňa 26.8.2004 bola slávnostne otvorená Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service  na ul. M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava - Petržalka. Dňa 6. septembra 2004 začali  prví študenti navštevovať  denné 3 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. Od roku 2006/2007 prví absolventi po maturite sú v praxi. 

 

KURZ  - ZÁKLADY OPATROVATEĽSTVA

 

Akreditácia:   MŠ SR

Rozsah: 240 hodín:  

Absolvent získa: CERTIFIKÁT

Poplatok: 260 EUR

Kurz  je určený pre všetkých uchádzačov . 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Kontaktné čísla: 0905 626 758,  0903794948

                           02/62412095

                          skola@jss.sk                     

Kde nás nájdete?

Zobrazit